Aicina piedalieties sarunā par to, kāpēc laukos ir tā, kā ir?!

Latvijas Zemnieku federācijas biroja vadītāja Aiga Kuzma aicina lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus uz sirsnīgu un atvērtu sarunu par globalizācijas ietekmi uz dzīvi un darbu laukos, iegūstot atbildes uz ikdienā pārdomātiem jautājumiem par to,:

    kāpēc joprojām turpinās iedzīvotāju aizplūšana no laukiem?

    kāpēc būt mazam un vidējam uzņēmējam kļūst arvien grūtāk?

    kāpēc vietējā produkcija un tirgus piekāpjas starptautiskām korporācijām?

    kāpēc notiek pārtikas ražošanas un patēriņa paradumu maiņa?

    kāda ir globalizācijas ietekme uz lauku dzīvi un saimniecībām?

    vai subsīdijas lauksaimniekiem ir daļa no globalizācijas?

    vai subsīdijas Latvijas lauksaimniekiem palīdz kļūt konkurētspējīgiem?

    kāpēc pietrūkst loģikas un saprāta elementārās lietās, kas vajadzīgas apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem?

    kā Latvijas zemnieks un lauku iedzīvotājs spēj ietekmēt norises pasaulē?

Alūksnē interesentu gaidīs 17.aprīlī klubā "Prelūdija" (Latgales ielā 2).

"Gaidīsim ikvienu uz vienkāršu, atvērtu, bet ļoti būtisku sarunu kādā no diskusijām. Ja vēlies, piesakies jau iepriekš LZF vadītājai Agitai Haukai (t.29432338) vai lauku attīstības ekspertei Agnesei Haukai (t.28374741). Pirms sarunas tiks rādīta filma "Laimes ekonomika", kurā autori atklājuši esošās ekonomiskās sistēmas negatīvo ietekmi uz vietējo tirgu, vietējiem ražotājiem un iedzīvotājiem," stāsta A.Kuzma.

Dzive laukos