Aicina piedalīties protesta akcijā

Biedrība “Zemnieku saeima” atbalsta lauksaimnieku dalību tautas sapulcē 13.janvārī Doma laukumā. Kā galvenā prasība tiek izvirzīta lauksaimniecības un lauku uzņēmumu atbalsta pasākumu iekļaušana valsts ekonomikas atveseļošanas programmā.

“Šobrīd viena no galvenajām lauksaimniecības nozarēm – piena lopkopība – mirst. Taču soļi, lai to aizkavētu, valstiskā līmenī netiek sperti. Arī citās pārtikas ražošanas nozarēs saimniecības ir spiestas likvidēties. Taču lauksaimniecība joprojām ir galvenā uzņēmējdarbības nozare laukos. Nav citu iespēju atrast darbu laukos,” stāsta Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Krievārs. Biedrība nevēlas saistīt savu vārdu ar politiskajām partijām un to interesēm. Taču ir skaidrs, ka lauksaimnieku vēlme paust neapmierinātību ar valsts priekšstāvju un valdības darbu šobrīd ir pārāk liela. Stāvoklis lauku saimniecībās ir pārāk dramatisks, lai ciestu klusu. Tādēļ Zemnieku saeima aicina tautas sapulcē piedalīties ikkatru laucinieku, lai protestētu pret kļūdām valsts pārvaldes īstenotajā lauku un lauksaimniecības politikā. “Valdības pieņemtie lēmumi jau ilgi ignorē laukos dzīvojošos, tāpēc lauku kļūst par postažu. Tiek pamestas mājas, jo lauku teritorijās zaudē konkurencē par darbaspēku ar Rīgu un Īriju. Arī infrastruktūra, sevišķi ceļi, ir dramatiskā stāvoklī,” skaidro U.Krievāns. Beidzot jāliek valdībai saprast, ka Latvija nav tikai Rīga, bet arī aiz tās robežām lauku saimniecībās, ciematos un mazpilsētās dzīvo miljons cilvēku. “Ja turpināsies kā līdz šim, lauku kļūs par mirušo zonu. Atjaunot ražošanu būs ļoti dārgi un laikietilpīgi,” uzsver saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Dzive laukos