Atbalsta zemju apmežošanu

Latvija 

Meža īpašnieki no 7.decembra var pieteikties Eiropas Savienības atbalstam meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un jaunu sistēmu un dambju  būvniecībai, kā arī lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai.

Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra Alūksnes daļas vadītājs Gvido Reismanis informē, ka centra darbinieki var palīdzēt sagatavot projektam nepieciešamo dokumentāciju un veikt praktisko darbu meža īpašumā. Projekti ir jāiesniedz Lauku atbalsta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Projektu iesnieguma veidlapa un metodiski norādījumi tās aizpildīšanai atrodami interneta mājas lapā “www.lad.gov.lv”, sadaļā “ES atbalsts”.

Dzive laukos