Atbalstu maksā paātrināti

Zemkopības ministrija nolēmusi veikt maksājumus ražojošām saimniecībām ātrāk nekā paredzēts.

Ministrijas preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska informē, ka martā saņems papildu valsts tiešos maksājumus par laukaugu un lopbarības platībām 2,5 miljonu latu apmērā, atdalītos papildu valsts tiešos maksājumus par laukaugu platībām 9 miljonu latu apmērā, atsevišķo cukura maksājumu 4,3 miljonu latu apmērā un mazāk labvēlīgo apvidu maksājumu 2 miljonu latu apmērā.

S.Lazovska norāda, ka šis nav papildu finansējums lauksaimniekiem, bet gan ātrāka plānoto Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un tiešo maksājumu izmaksa. Līdz 1.februārim tiešie maksājumi par 2008.gadu bija izmaksāti 71 325 142 latu apmērā, kas ir 41 procents no gada kopējām izmaksām.

Dzive laukos