Atmaksās akcīzes nodokli par biodīzeļdegvielu

Valdība akceptējusi 4,9 miljonu latu piešķiršanu no budžeta apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” akcīzes nodokļa atmaksai par izmantoto biodīzeļdegvielu lauksaimniekiem.

Saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par izlietoto dīzeļdegvielu, rēķinot 100 litru degvielas katra lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāra apstrādei. Šī nodokļa atmaksas kārtību reglamentē noteikumi par dīzeļdegvielu un dīzeļdegvielu, kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela.

Dzive laukos