Atvieglo svaigpiena apriti

 Lai samazinātu administratīvo slogu gan svaigpiena ražotājiem, gan piena pircējiem – pārstrādātājiem, turpmāk nebūs nepieciešamas piena pārdošanas atļaujas. Piena pircējs pats nodrošinās piena paraugu ņēmēju apmācību.

Ja saimniecībā būs konstatēti pārkāpumi dzīvnieku veselības, novietnes higiēnas vai svaigpiena kvalitātes jomā, valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” vienotajā datu bāzē tiks pievienotas norādes par pārdošanas aizliegumu. Ir arī noteikta kārtība, kādā atceļams aizliegums, skaidro Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente Viktorija Kalniņa.

Dzive laukos