Būs atbalsts mazajām saimniecībām

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai. Pieteikties šim finansējumam varēs maijā, taču jau tagad jāveic priekšdarbi, lai atbilstu finansējuma saņēmēja kritērijiem.

Mazajām lauku saimniecībām tā ir iespēja veikt ilgtermiņa ieguldījumus – jaunā vai lietotā lauksaimniecības tehnikā, ilggadīgo stādījumu ierīkošanā, vaislas lauksaimniecības dzīvniekos, ražošanas ēku būvniecībā un citos, kas saistīti ar produktīvas ražošanas attīstību un dalības tirgū nodrošināšanu. Saimniecības gada apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 15 000 eiro gadā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendentam jāsagatavo projekta iesniegums, kas ietver darbības plānu divus līdz četrus kalendāra gadus ilgam laika posmam. Mazajam zemniekam īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nedrīkst pārsniegt 50 hektārus. Tāpat ir jābūt augstākajai vai vidējai profesionālajai lauksaimniecības izglītībai vai arī vismaz 160 stundu apjomā izietiem kursiem, kurus var apgūt arī projekta īstenošanas laikā.

“Mazajām saimniecībām tā ir iespēja tikt pie finansējuma, lai izdarītu kaut ko lielāku. Par 15 000 eiro var iegādāties lopus, zemi vai tehniku, lai attīstītos. Pie tam nav nepieciešams ieguldīt pašu finansējumu. Tas ir ļoti labs veids, kā mazām saimniecībām kaut ko izdarīt. Tehniku var pirkt arī lietotu, kas nav raksturīgi citiem projektiem,” skaidro Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes biroja vadītāja Viola Aija Kaparšmite. Viņa vērš uzmanību, ka plānošanas periodā līdz 2020.gadam šī būs pēdējā projektu iesniegšanas kārta.
Pirmā projektu iesniegšanas kārta notika pirms diviem gadiem, kad bija liela saimniecību interese arī no Alūksnes un Apes novadiem. Diemžēl ne visas saimniecības varēja iesniegt projektu, jo neatbilda kritērijiem. “Daļa gribētāju nemaz nevarēja iesniegt projektu, jo nebija sakārtotas grāmatvedības lietas, piemēram, nebija iesniegta deklarācija ieņēmumu dienestā. Bija arī citas neatbilstības kritērijiem, tāpēc aicinām nākt pie mums, nevis uzticēties “kaktu projektu rakstītājiem”. Šobrīd ir pēdējais laiks, lai sakārtotu dokumentāciju,” rosina V.A.Kaparšmite.

Dzive laukos