Būs nauda jaunaudzes kopšanai

Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome iesniegusi projektu Lauku attīstības programmā, ar kuru iespējams saņemt Eiropas Savienības finansējumu meža kopšanai un atjaunošanai.

Pašvaldības īpašumā ir mežs, no kura izstrādāti 26 hektāri. Tajā ir iestādīta un vienreiz jau izkopta jaunaudze. Lai kopšanas darbiem piesaistītu līdzekļus un iegādātos tiem nepieciešamo tehniku, ir iesniegts projekts Lauku attīstības dienestā. Atbalsts jaunaudžu kopšanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un jaunu instrumentu – krūmgriežu, motorzāģu un darba aizsardzības līdzekļu – iegādei ir paredzēts 2 660 211 latu finansējums. Viena hektāra kopšanai var saņemt līdz 210 latiem.

Dzive laukos