Jauni noteikumi kvotām

Piena kvotu no valsts rezerves līdz 15.decembrim piešķir tiem ražotājiem, kas līdz šāgada 1.novembrim ir iesnieguši iesniegumus un līdz 31.martam bija izpildījuši savu kvotu 100 procentu vai lielākā apjomā.

 Ja ražotājs piena kvotu izpilda mazāk nekā par 85 procentiem, viņa kvotu samazina par 50 procentiem no neizpildītā apjoma. Ja 12 mēnešu periodā vispār nav pārdots piens, visu kvotu ieskaita valsts rezervē. Šo noteikumu nepiemēro, ja ražotājs līdz 15.aprīlim iesniedz lūgumu saglabāt kvotu. Piena kvotas pirkšanas pārdošanas darījumus veic 12 mēnešu periodā no 1.aprīļa līdz 1.martam. Darījumus var veikt ne agrāk kā trešajā kvotas gadā pēc tās piešķiršanas, ja vien nebeidz darbību un nepārdod visu kvotu.

Dzive laukos