Lauksaimnieki par maz protestē

Nav izdevies atrast nevienu Alūksnes vai Apes novada lauksaimnieku, kurš būtu piedalījies 12.oktobra protesta akcijā pie Eiropas Komisijas pārstāvniecības Rīgā. Briselē kopā ar citu Baltijas valstu lauksaimniekiem protestēt gatavojās Mālupes zemnieks Mārtiņš Augstkalnietis, taču slimības dēļ no brauciena bija jāatsakās.

“Jebkurai aktivitātei ir nozīme. Šī bija pirmā, protestējot pret nevienlīdzīgiem platībmaksājumiem, tāpēc droši vien atsaucība bija maza. Domāju, ka līdzīgas tiks rīkotas vēl un vēl, kad cilvēki sapratīs, kas viņus sagaida 2013., 2014.gadā. Tad nebūs vairs valsts tiešo maksājumu par graudaugiem un sējumiem, par gaļu un pienu, tāpēc viņi saņems mazāk arī tad, ja platībmaksājumi nedaudz palielināsies. Tas nozīmē, ka ir jācīnās un jāskaidro, ka visām dalībvalstīm ir vajadzīgi vienādi saimniekošanas noteikumi. Tas jādara tikmēr, kamēr mūs sadzirdēs,” ir pārliecināta Austrumvidzemes Lauku attīstības biroja vadītāja Viola Kaparšmite.

Viņa uzsver, ka vajadzētu saprast – saskaņā ar pašreizēji piedāvājumu reāli platībmaksājumi var pieaugt tikai 2030.gadā. Turklāt nosacījumi maksājumu saņemšanai būs ļoti sarežģīti. Katram saimniekam paredzēts noteikt platību, kuru pēc 2013.gada nevarēs palielināt. Mazāk labvēlīgo apvidu naudu piešķirs, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Taču nav zināms, kādi tie būs.  
Ilzenes zemnieks Gatis Vērsis atzīst, ka neatliekamu rudens darbu dēļ nevarēja aizbraukt uz Rīgu. Taču viņš piekrīt, ka ir vajadzīgas protesta akcijas. M.Augstkalnietis spriež, ka daudziem trūka informācijas par akciju un nebija arī skaidrības, kāds šobrīd ir Eiropas Komisijas piedāvājums platībmaksājumiem Latvijas lauksaimniekiem. Tie ir paredzēti viszemākie Eiropas Savienībā – 141 eiro par hektāru. “Ja klusēsim, tad ir skaidrs – būs tā, kā ir,” atzīst M.Augstkalnietis. Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja uzsver, ka tagad viss tikai sākas, jo ilgāk nekā gadu turpināsies sarunu process. “Mums ir jāpauž savs viedoklis, lai redz, ka mums nav vienalga, kādus maksājumus piedāvā. To izdarījām šajā akcijā, lai gan aktivitāte Rīgā varēja būt lielāka,” saka M.Dzelzkalēja. Viņa uzsver, ka bez ticības neko nevar panākt. Dažādas aktivitātes tiks rīkotas arī turpmāk.

Dzive laukos