Lielās stādīšanas laiks

Rudenī būs pilni apcirkņi ar kartupeļiem un dārzeņiem

Daudzi jo daudzi pilsētu un lauku iedzīvotāji ir secinājuši, ka krīzes apstākļos izdzīvot palīdzēs viss, kas izaugs piemājas sakņu dārzos un arī lielākās platībās. Braucot pa ceļiem, labi var redzēt, ka apsēti ir gan labības lauki, gan glītās vagās apsegti kartupeļi.

Sēklas un stādi ir topā

“Cilvēkiem zeme nekad nepaliks tukša, lai arī kāda krīze būtu. Viņi meklē lētāku sēklu un citas iespējas, bet apsējas. Esmu sapratusi, ka vienmēr sēj cerībā, ka nākamais gads būs labāks par iepriekšējo. Neko citu jau nevar darīt, jo ir vajadzīga iztika. Izredzes ir tikai tad, ja izaug laba raža. Taču to, protams, nevar paredzēt, tāpat kā iepirkuma cenu,” spriež Austrumvidzemes lauku konsultāciju biroja augkopības speciāliste Violeta Kļaviņa.

Viņa uzsver, ka katrs cenšas sēt un stādīt vismaz tik daudz, lai pietiktu ģimenes vajadzībām. Par to liecina tas, ka sēklas un stādi ir vispirktāko preču topā. “To labi var redzēt tirgū, kur pērk ne tikai sēklas un košumkrūmus, bet arī tomātu un citus stādus,” secina V.Kļaviņa.

Nodrošina iztiku ģimenei

Jaunannas pagasta piemājas saimniecības īpašnieku Veras un Andra Ustinovu tīrums atrodas ceļa Alūksne – Litene malā, tāpēc uzreiz var pamanīt – viņi stāda kartupeļus. “Stādām arī pie mājas pagasta centrā un vēl citā vietā, kopā būs apmēram pushektārs. Visu apstādīsim ar kartupeļiem, tad droši vien pietiks. Ja kādam nebūs tupeņu, varēsim palīdzēt. Protams, ir iesētas arī saknes un dārzeņi. Nedaudz bail, ka sadīgušie stādi varētu ciest no salnām,” stāsta A.Ustinovs. Viņš atzīst, ka vienmēr stāda kartupeļus, jo tie garantē iztiku. Ekonomiskā situācija ir smaga, tāpēc Ustinovi nolēmuši paļauties tikai uz saviem spēkiem. Viņi, protams, stāda pašu izaudzētos kartupeļus.

Maz audzē pārdošanai

Kartupeļu stādīšana lielās platībās prasa prāvus ieguldījumus. Labas sēklas kartupeļi nemaksā lēti, turklāt šopavasar tos nebija viegli iegādāties. Pieprasījums ir palielinājies, jo spēkā ir prasība kartupeļu audzētājiem atjaunot sēklas materiālu ar sertificētu sēklu ceturtajā daļā platības. Tiesa, šī Valsts augu aizsardzības dienesta prasība attiecas uz tām saimniecībām, kurās ir atklāta gaišā gredzenpuve. V.Kļaviņa secina, ka vairums audzētāju kartupeļus cenšas stādīt mazāk par hektāru. Turklāt Alūksnes rajonā ir maz zemnieku, kas audzē kartupeļus pārdošanai. Kartupeļu audzētāji saņem vispieticīgāko valsts atbalstu, bet var dot vislielāko pievienoto vērtību.

Dzive laukos