Maina veterināro zāļu izplatīšanas noteikumus

Veterinārmedicīna 

Valdība apstiprinājusi noteikumu projektu par veterināro zāļu marķēšanu, izplatīšanu un kontroli.

Lai samazinātu administratīvo slogu komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju veterinārās aptiekas atvēršanai, izmaiņas noteikumos paredz atcelt prasību sniegt informāciju par iepriekšējā mēnesī izsniegtajām recepšu zālēm. Noteikumos veikti precizējumi saimniecības pienākumos un veterinārārsta pienākumos, veicot zāļu uzraudzību. Precizētas arī Pārtikas un veterinārā dienesta kompetences funkcijas, izsniedzot atļaujas saimniecībām pirkt zāles lieltirgotavā un uzraugot zāļu apriti saimniecībās. Turpmāk Zāļu valsts aģentūra lēmumu par nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas izsniegšanu pieņems 10 darbdienu laikā. 

Dzive laukos