Nav būtisku izmaiņu augu aizsardzībā

Eiropas Parlaments nobalsoja par regulas projektu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, kas nosaka kritērijus un apstiprina darbīgās vielas un reģistrāciju.

Latvijas īpašās intereses tajā tika ievērotas, nodrošinot lauksaimniekiem lielāku aizsardzības līdzekļu pieejamību. Panākts kompromisa variants, ka līdz 2106.gadam Eiropas komisija izstrādās zinātniski pamatotus kritērijus, lai pārvērtētu darbīgās vielas. Regula paredz izņēmuma gadījumus uz laiku līdz 5 gadiem, kad var lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir darbīgās vielas, kas neatbilst apstiprinātiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka tuvākajos 10 gados nav paredzamas būtiskas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.

Dzive laukos