Nosaka prasības dzīvnieku barībai

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma.

Turpmāk tirgotājam, atverot dzīvnieku barības maisījuma iepakojumu, uz tā būs jānorāda atvēršanas datums. Lai samazinātu administratīvo slogu, tirdzniecības vietā vairs nebūs jāveido un jāuztur dzīvnieku barības reģistrs. Paliek spēkā, ka pēc pircēja pieprasījuma būs jāizsniedz rakstiska informācija, kas atbilst oriģinālā iepakojuma marķējumā norādītajai informācijai.

Prasību ievērošanu uzraudzīs un kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests ne retāk kā reizi divos gados.

Dzive laukos