Noteiks 5 gadu aizliegumu

Alūksnes novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti atbalstīja gandrīz 300 iedzīvotāju  lūgumu aizliegt novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.

Svarīgs ir pašvaldības lēmums
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas Alūksnes nodaļas vadītāja Violeta Kļaviņa šādu lūgumu skaidro ar bažām, ka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var izmainīt vides daudzveidību. Tas savukārt varētu ietekmēt cilvēku veselību.  “Tas ir aktuāli, jo beidzot ir pieņemts likums, kas ļauj pašvaldībām noteikt no ģenētiski modificētiem kultūraugiem brīvas teritorijas. Likumā ir norādīts, kā to var izdarīt. Valsts līmenī šādi ierobežojumi nav iespējami, tāpēc ir svarīga pašvaldības nostāja. Vairākas Latvijas pašvaldības jau ir pieņēmušas lēmumu aizliegt savā teritorijā šādu kultūraugu audzēšanu. Uzskatu, ka arī Alūksnes novadā tāds ir nepieciešams,” skaidro V.Kļaviņa. Arī Aknīstes, Kokneses un vairāku citu novadu domes ir saņēmušas iedzīvotāju aicinājumu ierobežot modificētu kultūraugu audzēšanu.

Vajag rīkoties, kamēr nav par vēlu

V.Kļaviņa informē, ka Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šo jautājumu aktualizēja jau agrāk. Speciālisti un iedzīvotāji diskutēja, kā arī iesniedza lūgumu savām pašvaldībām aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu. Iesniegumus ar šādu lūgumu saņēma Zeltiņu, Veclaicenes un Annas pagasta pašvaldība. Tagad ir iespēja lemt par visu novada teritoriju. V.Kļaviņa norāda, ka ir svarīgi noteikt ierobežojumus, kamēr nav par vēlu. “Daudzi uzskata, ka ģenētiski modificēti kultūraugi nav bīstami. Taču pētījumi liecina, ka atsevišķu modificētu kultūraugu sēklas zaudē dīgstspēju,” norāda V.Kļaviņa. ASV, kur visvairāk audzē ģenētiski modificētu augu, pērn 63 procenti no sojas, kukurūzas un rapša sējumiem bija izturīgi pret herbicīdiem, bet 15 procenti sējumu paši izstrādāja pesticīdu. Vējš un kukaiņi var aiznest modificēto augu putekšņus uz radniecīgiem savvaļas vai kultūraugiem. Piemēram, rapsis var krustoties ar pērkonēm un nodot šīm nezālēm izturību pret herbicīdiem. Tā noticis Argentīnā, kur soja nodarījusi kaitējumu augsnes baktērijām un izplatījušās pret herbicīdiem izturīgas nezāles.

Gaida iedzīvotāju iebildumus
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums nosaka, ka pirms saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību par nodomu noteikt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu, norādot teritoriju, kurā aizliegums būtu spēkā, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu un termiņu. Ja iebildumi tiek saņemti, pašvaldība tos izvērtē un lemj par konkrētas teritorijas, pret kuru izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā.

Alūksnes novada domes tautsaimniecības komiteja nolēmusi informēt iedzīvotājus par nodomu aizliegt modificētu kultūraugu audzēšanu uz pieciem gadiem. Līdz 25.novembrim ieinteresētās personas rakstiski var iesniegt priekšlikumus vai iebildumus pašvaldībai.

Dzive laukos