Paātrina finansējuma izmaksu piena nozarei

Valdība akceptējusi priekšlikumus par finansējuma pārdali starp budžeta apakšprogrammām, lai nodrošinātu savlaicīgu piensaimniecības ciltsdarba maksājumu veikšanu gada otrajā ceturksnī.

Finansējums 10 miljonu latu apmērā tiks novirzīts apakšprogrammai “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai”. Līdz 21.aprīlim Ministru Kabinetā tiks iesniegti grozījumi noteikumos, lai aprīlī nodrošinātu atlikušo maksājumu noteikšanu pārraudzībā esošai govij.

Dzive laukos