Pagarina zemes izpirkšanas termiņus

Latvija

Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi likumu izmaiņas, tādējādi pagarinot termiņus pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanai.

Saskaņa ar jauno kārtību līdz 2010.gada 31.augustam ir pagarināts termiņš, līdz kuram zemes lietotāji, kuri samaksājuši priekšapmaksu, bet nav veikuši zemes kadastrālo uzmērīšanu, var iesniegt zemes robežu plānus un vērsties Valsts zemes dienestā, lai pieņemtu gala lēmumu. Tāpat ir pagarināts lēmuma pieņemšanas termiņš gadījumā, ja zeme ir uzmērīta, bet lēmums vēl nav pieņemts. Šīs personas ar iesniegumu zemes dienestā var vērsties līdz 2010.gada 31.maijam. Ir atviegloti arī zemes izpirkšanas nosacījumi.

Dzive laukos