Palīdzēs grūtībās nonākušiem zemniekiem

Kopš 6.februāra lauksaimniekiem ir dota iespēja pieteikties uz jaunu pakalpojumu. Viņi Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra centrālajā birojā Ozolniekos var saņemt ekspertu palīdzību.

Paredzēts, ka sadarbojoties saimniecības vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem un centra nozaru ekspertiem, tiks veiktas saimnieciskās darbības analīze un stratēģisko attīstības virzienu izvērtēšana. Pēc tam tiks izstrādāts saimniecības ražošanas plāns, kurā tiks iekļauti priekšlikumi saimniecības produkcijas pašizmaksas samazināšanai, resursu optimizācijai un kreditoru prasību saskaņošanai ar saimniecības finanšu iespējām.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams aizpildīt anketu. Tā atrodama interneta mājas lapā “www.llkc.lv”, sadaļā “pieteikums”. Aizpildīto anketu jānosūta uz e-pasta adresi “[email protected]” vai arī pa pastu uz adresi: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - “Pieteikums”, Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Jelgavas rajons, LV 3018 vai pa faksu 63022264.

Dzive laukos