Paredz izmaiņas kredītu garantijā

Turpmāk lauksaimnieki no valsts akciju sabiedrības “Lauku attīstības fonds” varēs saņemt kredītu garantijas.

Tās paredzētas saimniecību modernizācijai, produktu pievienotās vērtības radīšanai, atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem, arodapmācībām un informācijas pakalpojumiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai un pielāgošanai, zvejas un akvakultūras pasākumiem, kā arī citiem pasākumiem lauku un lauksaimniecības attīstībai vai galvinieka sniegtam galvojumam komersantiem.
Uz atbalstu var pretendēt visi lauku uzņēmēji un to apvienības, kas atbilst lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas prasībām.

Dzive laukos