Pēdējā izdevība saņemt finansējumu

Līdz 30.jūnijam Lauku atbalsta dienests pieņem projektu pieteikumus pasākumā “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”. Trešās kārtas pieejamais finansējums ir 1 850 418 lati.

Zemkopības ministrijas vecākais referents Andis Kozlovs informē, ka šī ir pēdējā kārta. Nākamās vairs nebūs, jo tai paredzētais finansējums tiks pārdalīts. Tas nozīmē, ka vajadzētu izmantot pēdējo izdevību pārstrukturizēt saimniecību. Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un katru gadu iesniedz gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju. Saimnieciskās darbības neto apgrozījumam, neskaitot subsīdijas, par pēdējo gadu jābūt vismaz 2108 latiem, bet ne vairāk kā 7028 lati. Savukārt ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jābūt vismaz 50 procentiem no kopējā neto apgrozījuma. Pretendentam ir jāizstrādā saimniecības attīstības plāns pieciem gadiem.

Atbalsts tiks piešķirts kā vienotas likmes summa. Maksimālais apjoms saimniecībai ir noteikts 1500 eiro gadā, un tas tiks maksāts ne ilgāk kā piecus gadus.

Piecu gadu saistību periodā atbalsta saņēmēja minimālajam ieguldījuma apjomam ir jābūt vismaz 7500 eiro, bet pirmo trīs gadu laikā – vismaz 4500 eiro. Ceturtajā gadā Lauku attīstības dienests pārskatīs ieguldījumu atbilstību attīstības plānam. Ja ieguldījumi trīs gadu pārskata termiņā netiek veikti, tad turpmāk atbalsts netiek piešķirts, bet jau saņemtais atbalsts nav jāatmaksā.

Dzive laukos