Piena ražotāju kontroli pārņems PVD

Likumprojekta izmaiņas paredz, ka piena ražotāju un piena pircēju kontroli pārņems Pārtikas un veterinārais dienests. Savukārt piena pircēju apstiprināšanu, tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotas administrēs Lauksaimniecības datu centrs.

Paredzēts arī sagatavot noteikumus kārtībai, kādā atzīst mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Līdz ar likuma grozījumu ieviešanu Lauku konsultāciju un izglītības centrs nodrošinās lauku saimniecību uzskaites datu tīkla grāmatvedības biroja funkcijas, prognozēs kultūraugu ražību, lauksaimniecības statistikas ikgadējo apsekojumu augkopībā un lopkopībā, kā arī aprēķinās lauksaimniecības bruto segumu.

Centrs apkopos un izstrādās lauku attīstības pasākumu atbalsta maksājumu pamatojumam nepieciešamos datus, kā arī izplatīs lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju lauku pašvaldībās, izmantojot informācijas apmaiņas sistēmu.

Likuma grozījumi nosaka, ka valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalstu apstiprina vai noraida ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā. Turpmāk lauksaimniecības zemes transformācijai atļauja netiks izsniegta.

Dzive laukos