Prasa rīcību piena nozares problēmu risināšanā 1

Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē, Latvija pieprasīja tūlītēju rīcību piena nozarē.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs skaidroja, ka Eiropas Komisijas ieviestie tirgus atbalsta pasākumi sniedz daļēju atvieglojumu pārstrādes uzņēmumiem. Tomēr kritisko faktoru ietekme Latvijā ir tik dziļa, ka tie nenodrošina pietiekamu atbalstu piena pārstrādei.

Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska informē, ka Eiropas Komisija solīja sekot līdzi situācijai un ieviest atbalsta pasākumus atbilstoši likumā pieļautajam. Piena kvotas tiks palielinātas pakāpeniski. Tāpat varētu tikt paplašināta “Skolas piena” programma, iekļaujot tajā jogurtus un dažus citus piena produktus.

Lai risinātu situāciju piena tirgū, J.Dūklavs uzskata, ka jāparedz pārejas atbalsta pasākumi. Tie nepieciešami, lai risinātu ārkārtas situāciju un problēmas piena nozarē, ļautu ražotājiem cīnīties ar finansiālajām grūtībām. Nepieciešams paaugstināt eksporta kompensāciju likmes, jo īpaši sieriem, lai kompensētu reālās cenu atšķirības.

Paužot Latvijas nostāju, J.Dūklavs norādīja, ka jāveicina piena un piena produktu vietējais patēriņš Eiropas Savienībā. To varētu panākt, izvērtējot dalībvalstu iesniegtās lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas iekšējā tirgū un izvirzot par prioritārām programmas pienu produktu patēriņa veicināšanai.

Komentāri 1

Dzive laukos