Sākas pieteikšanās valsts atbalstam

Kopš 20.februāra lauksaimnieki un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas var pieteikties valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā.

Līdz 1.martam Lauku atbalsta dienestā gaida iesniegumus no šķirnes dzīvnieku audzētājiem ciltsdarba atbalstam. Piensaimnieku, gaļas liellopu audzētāju, cūkkopju, zirgkopju, aitkopju, kazkopju organizācijas var pieteikties ciltsgrāmatu kārtošanai. Tāpat Lauksaimniecības datu centram un piena laboratorijām atbalstam par pārraudzības analīžu veikšanu, kā arī ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanas atbalstam jāpiesakās līdz 1.martam. Atbalstītas tiks arī lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas, no kurām iesniegumus gaida līdz 1.martam.

Dzive laukos