Var pieteikties atbalstam

Zemkopības ministrija atgādina, ka līdz 16.novembrim Lauku atbalsta dienestā var iesniegt projektu pieteikumus lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai.

Lauku attīstības programmas šī pasākuma trešajai kārtai finansējums noteikts 10 miljoni latu. Iesniegtos projektus varēs īstenot divu gadu laikā. Paredzēts atbalstīt investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei un finansēt jaunu būvju celtniecību vai esošo būvju rekonstrukciju, jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādi, informācijas tehnoloģiju un programmu iegādi, kā arī uzstādīšanu. Uz atbalstu var pretendēt pārstrādes uzņēmumi, kas strādā vismaz divus gadus, un kooperatīvu veidota jauna komercsabiedrība, kas plāno nodarboties ar piena un gaļas pārstrādi.

Dzive laukos