Var pieteikties infrastruktūras uzlabošanai

Projekti

No 11.decembra mēnesi pieņems projektu pieteikumus atbalstam pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

Piešķirot investīcijas, tiks uzlabota infrastruktūras kvalitāte lauku teritorijās, lai tajās saglabātu iedzīvotājus.Projektus var īstenot visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Tomēr netiks atbalstīti projekti novados, kuri atrodas Rīgas tuvumā, kas nodrošina salīdzinoši augstu ekonomisko aktivitāti un apdzīvotību. Šajā pasākuma kārtā finansējums noteikts 10 miljonu latu apmērā. Projekta iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Dzive laukos