Veclaicenē notiks seminārs- diskusija par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu 1

16.jūlijā pulksten 11.00 Veclaicenes pagasta Kornetos, “Vaiņagi” ēkā un apkārtnē , notiks seminārs – diskusija “Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā” . Seminārs – diskusija tiek rīkots dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” izstrādes ietvaros, pēc vietējo zālāju īpašnieku lūguma. 

Seminārā – diskusijā runāsim par zālāju daudzveidību, to ainavisko, bioloģisko un sociālo nozīmi, piemērotāko apsaimniekošanu, un par jaunās lauku attīstības programmas nosacījumiem zālāju apsaimniekošanā. Semināra praktiskajā daļā varēs iepazīt augu sugu un zālāju daudzveidību dabā kopā ar ekspertiem.

Aicināti piedalīties zālāju apsaimniekotāji, par novada teritorijas plānošanu atbildīgos darbiniekus pašvaldībās, lauksaimniecības jautājumu profesionāļus un citus interesentus!

Komentāri 1

pagātne

Vai tagad, decembrī ,šo aktuālo tēmu, kura ievietota jūlijā, reiz var izņemt?

pirms 5 gadiem, 2015.12.15 14:08

Dzive laukos