Vienkāršos atbalsta saņemšanu apmežošanai

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtības noteikšanai.

Atšķirībā no šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem tas paredz samazināt administratīvo slogu un atvieglot atbalsta saņemšanu. Turpmāk atbalsta saņemšanai vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu. Tāpat izdarīti tehniski un redakcionāli labojumi, kas precīzāk raksturo atbalsta saņemšanas nosacījumus. Konkretizēti pieteikšanās atbalstam nosacījumi, kas attiecas uz projekta iesnieguma iesniegšanu. Vienkāršota arī projekta iesnieguma forma.

Noteikumi stāsies spēkā  pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā  “Latvijas Vēstnesis”.

Dzive laukos