Sākumskolas Skolotājiem - MK likumus ''neizprotošajiem'' + noderīga infa vecākiem!

Visa turpmākā infa ir balstīta tikai uz reāliem un publiski pieejamiem LR Ministru Kabineta izdotiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un likumiem, kā arī Alūksnes Sākumskolas kārtības noteikumu nolikumu. (zemāk pievienotas oficiālās saites ar pilnu info)Sākam ar īsu problēmas aprakstu!Visticamāk daudzi no skolēnu vecākiem ir saskārušies ar faktu ka skolotājs ar putām uz lūpām jums stāsta ka katrā semestrī vecāki bez ārsta zīmes drīkst savam bērnam attaisnot tikai 2 (vai 3) kavētas dienas (tas esot rīkojums no ''augšas'' :D... varbūt ''kosmonautus domā'':) ), pretējā gadījumā skolotājam esot obligāts pienākums ziņot bāriņtiesai, tāpat arī vecākiem nēesot tiesību attaisnot bērnu no fizkultūras - arī šeit vajagot obligāti ārsta zīmi...respektīvi problēma tāda ka skolotājs par praktiski jebko grib no jums pieprasīt ārsta zīmi!Ja esiet ar to saskārušies - lasiet tālāk un jūs sapratīsiet ka tas ir absurds + skolotājs ir likumus nezinošs un neizprotošs!Manuprāt tas nav nav normāli ka piemēram gadijumā ja jūsu bērnam ir piemetušās vieglas iesnas un viņš izarstējās (apmeklē skolu) jau pēc 2 dienām - jūs viņu varat attaisnot, bet savukārt ja tam pašam bērnam pēc nedēļas piemetās caureja tikai uz 1 dienu - tad jums obligāti šis bērns jāved pie ārsta (kur rindā gaida potenciāli ''lipīgi'' 20 gripas slimnieki) un jādabū ārsta zīme...piemērus varētu turpināt, bet fakts ir skaidrs - jebkuram ''homo sapiens'' kas nav orangutāns ir skaidrs ka situācija ir absurda un nepareiza, kapēc gan par šādiem salīdzinoši sīkumiem ir obligāti jābūt arsta zīmei?Patiesība ir tāda ka skolotāji vai nu nav lasījuši likumus vai nu tos neizprot!
Jūs vecāki variet un drīkstiet NEIROBEŽOTU skaitu katrā semestrī attaisnot savu bērnu uz 3 dienām pēc kārtas, tāpat jums vecāki - vajadzības gadijumā ir tiesības attaisnot arī savu bērnu no fizkultūras (šeit atkal var minēt piemēru: jebkuram homo-sapiens kas nav ar orangutāna domāšanu ir skaidrs ka bērna organisms kaut arī pēc nelielas slimības ir novārdzis un nav tik imūns pret slimību uzņemšanu, tapēc ir tikai normāli bērnu attaisnot no fizkultūras un pieprasīt lai bērns vismaz 1 vai 2 dienas netiktu laists ārā piemēram slēpot)Un tagad likumi:
PIRMAIS: Alūksnes Sākumskolas IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI7.9.Ja svarīgu iemeslu dēļ skolēnam ir nepieciešams atbrīvojums no stundām
(nodarbībām), tad savlaicīgi jāinformē klases audzinātājs, norādot kavējuma
iemeslu.
7.10. Pēkšņa skolas kavējuma gadījumā skolēna vecākiem/aizbildņiem
attiecīgajā dienā līdz 1.mācību stundas beigām jāpaziņo klases audzinātājam
kavējuma iemesls.
7.11. Attaisnojošus dokumentus par kavētajām mācību stundām skolēni
nodod klases audzinātājām, tiklīdz ierodas skolā pēc kavējuma (izņemot
7.14.punktu).
7.12. Kavējumu attaisnojoši dokumenti nav nepieciešami, ja skolēna
vecāki/aizbildņi klases audzinātāju par kavējuma faktu un iemesliem ir
informējuši mutiski vai rakstiski e-klases žurnāla pastā vai e-pastā klases
audzinātājam.
7.13. Ārsta vai vecāku parakstītas atbrīvojuma zīmes no sporta stundām
skolēns savlaicīgi uzrāda sporta skolotājam.
7.14. Sporta stundās jābūt sporta tērpā un sporta apavos. Tam ir jābūt maiņas
sporta apģērbam un maiņas sporta apaviem. Skolēni, kuri atbrīvoti no fiziskās
slodzes, piedalās stundā. Saskaņojot ar sporta skolotāju, drīkst uzturēties
klases telpā vai lasītavā.mana piezīme: kā redziet arī vecāki var un drīkst iesniegt attaisnojumu
pilns nolikums adresē:http://aluksnesskola.lv/news/data/files/ieksejas%20kartibas%20noteikumi.pdf
OTRAIS": LATVIJAS REPUBLIKAS Ministru kabineta noteikumi Nr.89https://likumi.lv/doc.php?id=225270zemāk saite kur ir padziļināts skaidrojums par šo pašu likumu:http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/225749REZUMĒ:Jūs vecāki variet un drīkstiet attaisnot savu bērnu bez ārsta zīmes vajadzības gadijumā uz 3 dienām pēc kārtas kautvai 10 x** katrā semestrī vienkārši par to paziņojot savam skolotājam rakstiski dienasgrāmatā, SMS, e-klasē, e-pastā....
**(p.s. protams vai jūsu bērns ar tik lielu kavējumu skaitu varēs pabeigt skolu/semestri, tas ir pavisam cits jautājums, un tik biežos kavējumos visticamāk tiešām labāk ir izlaist mācību gadu, bet šī raksta jēga nav par to....)un ja jūsu skolotājs apgalvo pretējo (pieprasa ārsta zīmi par jebko) - Jūs pieprasiet uz kāda pamata viņš izdomā pats savus noteikumus! kapēc un un uz kāda pamatota iemesla šis skolotājs jūsu rakstītu attaisnojumu/atbrīvojumu neuzskata par pamatotu?
piedāvājiet sklotājam iepazīties ar Alūksnes Sākumskolas IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIIEM + pajautājiet vai skolotājs tiešām izprot Ministru kabineta noteikumus Nr.89Ar Cieņu! :)

juris.g

Neieslīgsim absurdā!

Bērniem jau tā ir visatļautība, faktiski nekādas disciplīnas un cieņas.Vecāki ir izlaiduši bērnus,pamatojoties uz šiem "tiesību aktiem".
Uzskatu,ka tikai un vienīgi ārsts ir tiesīgs attaisnot bērna kavējumus skolā slimības dēļ.Cita lieta ir ģimenes apstākļi - bēres, kāzas, u.c.!

Ja var puspliki skraidīt vakaros pa māju pagalmiem (mazie), pusaudži tupēt pie krogiem brīvdienās,tad var arī apmeklēt pienācīgi skolu,sporta stundas u.t.t. !

Ja kaut kas nepatīk,domāju,ka privātas skolas dibināšana,kam būtu"saudzīgs" iekšējās kārtības nolikums, un kas"precīzi" pildītu MK noteikumus,būtu izcils risinājums. Gan jau varēsiet atļauties attiecīgi mēnesī maksāt summu,kas nodrošinās jūsu bērna labklājību!

pirms 4 gadiem, 2017.03.06 22:30

Snobs

Kur problēma? Var taču izvēlēties citu mācību iestādi! Stājoties skolā visi tiek iepazīstināti ar noteikumiem.

pirms 4 gadiem, 2017.03.07 01:20

 

Atbilde: juris.g & Snobs
Jūs raksta jēgā neiebraucāt absolūti nemaz!!!
Te neiet runa par to kā pareizi audzināt barot un attīstīt bērnus ... runa ir par likumu, un nav starpības vai dibini privāto skolu, vai bērnu liec jebkurā cita skolā!!! LR MK izdotie likumi attiecas uz visu Latvijas teritoriju...vai tiešām jums tik grūti to saprast?
Un nevienā brīdi tekstā nav teikts ka kādu neapmierina MK likumi....ir tikai un vinīgi teikts ka Skolotāji tos nezin un neizprot, respektīvi viņi tikpat labi ārsta zīmi var pieprasīt arī par jau augstākminētajām bērēm vai kāzām,... jo skolotājiem tāds dienasgrāmatā ierakstīts ''Ģimenes apstākļu dēļ'' netiks uztverts nopietni :)

pirms 4 gadiem, 2017.03.07 10:29