TOP 7 notikumi: ko sagaidīt lietotājiem 2020. gadā?

Pērn Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) paveikusi būtiskus darbus, lai sabiedriskajiem pakalpojumiem (enerģētika, ūdenssaimniecība, elektroniskie sakari, pasts un sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos) kvalitāte un pakalpojumu pieejamība turpinātu augt, vienlaikus rodot arī iespējas izmaksu samazinājumam to lietotājiem. Ko sagaidīt šogad?


Zemāki elektrības rēķini

Mazāki rēķini par elektroenerģiju, pateicoties pērn apstiprinātajiem zemākiem sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem. Tas panākts AS “Sadales tīkls” efektivitātes programmas un SPRK darba rezultātā, samazinot kapitāla atdeves likmi un komersanta darbības izmaksas. Atkarībā no izvēlētā pieslēguma veida un patēriņa sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies 7%–20%.

Aprēķini AS “Sadales tīkls” tarifu kalkulatorā! Ja vēlies pārliecināties, cik izdevīgs ir tavs noslēgtais līgums ar elektroenerģijas tirgotāju, izmanto SPRK izstrādāto indikatoru! Tas ļaus salīdzināt tavā līgumā esošo cenu ar vidējo svērto cenu. Aktuālā informācija tiek sagatavota katru ceturksni. Jaunākie dati tiks publicēti janvārī.


Zemākas dabasgāzes izmaksas un AS “Gazprom” ietekmes mazināšana

Mājsaimniecības, kuras dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai un apkurei, no šī gada maksās par 7% mazāk nekā līdz šim. Tas ir pateicoties gan pārvades tarifa samazinājumam (par 17%) Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei, gan dabasgāzes cenas lejupslīdei pēdējā pusgada laikā.

Divu gadu ilgais darbs pie vienotā Baltijas dabasgāzes tirgus izveides, pie kura strādāja arī SPRK, ir rezultējies ar ieguvumiem. No 1. janvāra darbību sācis vienotais dabasgāzes tirgus Latvijā, Igaunijā un Somijā. Turpmāk, importējot dabasgāzi vienotajā sistēmā, pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs tiks piemērots tikai vienu reizi un visos vienotās pārvades sistēmas ieejas punktos tas būs vienāds. Jau janvāra pirmajās dienās var novērot aktīvu dabasgāzes tirdzniecību starp Latviju, Igauniju un Somiju, kas vienlaikus sekmē aktīvāku Inčukalna gāzes krātuves izmantošanu.

Par aktuālajām tendencēm dabasgāzes tirgū un ietekmi uz maksājumiem, uzzini SPRK izstrādātajā tirgus apskatā! Apkopojot datus no tirgus dalībniekiem, tas tiek sagatavots reizi pusgadā. Jaunākais apskats jau janvārī.


Dabasgāzes un šķeldas izmaksu samazinājums = zemāka maksa par siltumu

Vairākās vietās Latvijā (Jūrmalā, Valmierā, Cēsīs, Aucē u.c.) iedzīvotājiem par siltumu jau pērn bija jāmaksā mazāk. Tas galvenokārt bija saistīts ar kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) izmaksu samazinājumu. Ņemot vērā arī straujo dabasgāzes cenas lejupslīdi, arī šogad gaidāmas zemākas izmaksas par siltumu citviet Latvijā.

Jaunākajiem komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem seko līdzi  SPRK mājaslapā! Kādi siltumenerģijas tarifi šobrīd ir citās Latvijas pilsētās? Aplūko SPRK interaktīvo tarifu karti!

SPRK izstrādās metodiku un normatīvos aktus iepakojumu depozīta sistēmai, kuru ieviesīs 2022. gadā

Saeima pērnā gada rudenī lēma uzticēt SPRK dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas uzraudzību. Jāatzīmē, ka ar šādu pienākumu SPRK ir vienīgais regulators Eiropā. SPRK jau pērn iesāka un šogad turpinās strādāt pie metodikas izstrādes, pēc kuras tiks noteikta ekonomiski pamatota maksa depozīta sistēmas operatoram, lai tas uzsāktu savu darbību 2022. gadā. SPRK izskatīs potenciālās domstarpības, kas varētu rasties starp operatoru un tā dalībniekiem (tirgotāji, ražotāji) saistībā ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu.


Visiem interesentiem būs iespēja paust savus priekšlikumus SPRK publiskās konsultācijas laikā, tādējādi iesaistoties metodikas un normatīvo aktu izstrādē. SPRK metodika jāizstrādā līdz 2020. gada 30. septembrim, līdz ar to konsultāciju process varētu sākties vasaras beigās.


Jo vairāk šķirojam sadzīves atkritumu, jo mazākas izmaksas par to apglabāšanu


Šķirojot sadzīves atkritumus, mēs varam samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu. Kā? Pirmkārt, samazinās atkritumu daudzums, kas tiek nogādāts uz atkritumu poligonu apglabāšanai. Tas ir īpaši svarīgi esošajā situācijā, kad dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu pieaug. Otrkārt, vienlaikus varam atšķirot kvalitatīvu materiālu, kas ir derīgs tālākai pārstrādei un izmantošanai.

Ieskaties SPRK izstrādātajā interaktīvajā kartē, lai uzzinātu, cik lielas izmaksas atkritumu apsaimniekotājam rodas par tavā novadā radīto nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu! Jāatgādina, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē SPRK regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.


Pieaug ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība, dzeramā ūdens kvalitāte un izmaksas

Komersantiem pastāvīgi ir pienākums nodrošināt pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu sava novada iedzīvotājiem, kas prasa nozīmīgus finanšu ieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanā un pilnveidošanā. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem tarifu pieaugumam visās Latvijas apdzīvotajās vietās.


Ja salīdzina ar citām Eiropas valstīm, Latvijā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir vieni no zemākajiem, bet pakalpojumi ir pieejami arvien lielākam iedzīvotāju skaitam un augstākā kvalitātē. Starp 28 Eiropas valstu galvaspilsētām Rīga ierindojas 11. vietā ar zemākajiem tarifiem. Ir arī tādas Eiropas valstu galvaspilsētas, kur mājsaimniecībām par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu jāmaksā līdz pat 5 EUR/m3 ar PVN un vairāk, kamēr, piemēram, Rīgā – 1,92 EUR/m3 ar PVN.


SPRK interaktīvajā kartē uzzini, kādi tarifi ir citviet Latvijā! Savukārt interaktīvajā tabulā pārskatāmā veidā iepazīsties ar visu (kopā 63) regulēto ūdenssaimniecības komersantu izmaksām un apgrozījuma rādītājiem!


Numerāciju krāpniecības gadījumi pieaug; SPRK turpina darbu pie lietotāju aizsardzības

SPRK pērn strādāja pie tā, lai Satiksmes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieņem lēmumu, ka turpmāk numerācijas resursiem, kas tiek piešķirti komersantiem, ir jāpiemēro maksa. Latvijas nacionālie numuri ir izmatojami vienīgi lietošanai Latvijā. Taču bieži vien ārvalstu komersanti pārkāpj normatīvo regulējumu un tos izmanto ārzemēs. Kā rezultātā daļa no numuriem nemaz nav pieejami Latvijas iedzīvotājiem.


Turklāt Latvijas nacionālie numuri pastiprināti tiek izmantoti krāpniecības gadījumos tā pašmājās, tā arī ārzemēs. Bieži vien lietotāji saņem zvanus no nepazīstama lietotāja ar Latvijas numuru ar mērķi veikt krāpnieciskas shēmas, piemēram, liekot zvana saņēmējam atzvanīt. Tas vienlaikus ir saistīts ar to, ka numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana elektronisko sakaru komersantiem ir bez maksas. Līdz ar to SPRK turpinās strādāt pie tā, lai maksa par numerāciju tiktu piemērota, lai mazinātu šādu krāpniecības gadījumu izplatību.


Vienlaikus SPRK kopā ar citu valstu regulatoriem turpināja uzraudzīt operatoru darbību, lai tie ievērotu “atvērta interneta” prasības. Proti, operatoriem ir aizliegts ar nodomu bloķēt vai kavēt pieeju kādai konkrētai tīmekļa vietnei vai pakalpojumam, ko lietotājs vēlas izmantot. Ja lietotājs ikdienā saskaras ar šādām problēmām, SPRK aicina vērsties, sniedzot informāciju par šādiem gadījumiem.


Vienkāršotāka sistēma; cenu pieaugums vēstuļu sūtīšanai, bet atsevišķiem pasta pakalpojumiem cena samazinās


Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējas izmaksas samazinātas par 4,76 milj. EUR. Neskatoties uz vērienīgo izmaksu samazinājumu, iekšzemes sūtījumu skaits VAS “Latvijas Pasts” samazinājies par 4,9 milj. Vienlaikus nozīmīgu ietekmi uz tarifu atstāja arī izmaksas, kas saistītas par norēķiniem ar citu valstu pasta operatoriem. Pieaugot tarifiem citās valstīs, pieaug arī VAS “Latvijas Pasts” attiecināmās izmaksas uz universālā pasta pakalpojumu.


Kā rezultātā tarifs par vienkāršu A klases vēstules nosūtīšanu (svarā līdz 20 gramiem) šogad ir 1,00 EUR, līdzšinējo 0,57 EUR vietā. Savukārt, piemēram, apdrošinātu sīkpaku (svarā no 50 līdz 100 g) turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta sūtījumu par 1,91 EUR (iepriekš 3,56 EUR), kas ir par 46% mazāk.

Cik izmaksā nosūtīt pasta paku, piemēram, uz Madonu? Ieskaties VAS “Latvijas Pasts” kalkulatorā!

Izklaide