Aicina iesaistīties ideju laboratorijā

Vēl tikai šonedēļ Alūksnes jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem var pieteikties projektam „Jauniešu ideju laboratorija”, kura tēma ir pilsētu un lauku attīstības filantropija.Projekta mērķis ir aktivizēt vietējos jauniešus un sekmēt viņu izpratni par filantropiju, informē Alūksnes Novada fonda lietvede Samanta Dauga.

 Tas tiek īstenots piecos Latvijas kopienas fondos – Alūksnes, Lielvārdes, Liepājas, Talsu, Valmieras, kā arī Tirzas pagasta attīstības biedrībā. „Jauniešu ideju laboratorijas” dalībniekiem notiks kopīgi apmācību semināri Rīgā, kā arī nodarbības uz vietas katrā pilsētā. S.Dauga norāda, ka pirmais kopīgais iepazīšanās un apmācības seminārs notiks jau decembra sākumā, bet pats projekts ilgs līdz pat 2010.gadam.

Apmācību galvenās tēmas ir projektu rakstīšana un vadīšana, līdzekļu piesaistes metodika un realizēšana, argumentēšana un pārliecināšana, komandas veidošana un sadarbība, kā arī sabiedriskās attiecības. Šīs zināšanas un prasmes jaunieši varēs apgūt praktiskās nodarbībās, psiholoģiskos treniņos, lekcijās, savstarpējās pieredzes apmaiņā un diskusijās ar vienaudžiem. Plašāku informāciju par projektu var iegūt Alūksnes Novada fondā, Dārza ielā 11 – 412, vai zvanot pa tālruni 64322236.

Skolu ziņas