Aicina iesniegt biznesa plānus

Lai veicinātu jauniešu interesi par inovatīvu uzņēmējdarbību un rosinātu skolēnus īstenot savas biznesa idejas, izmēģināt spēkus biznesā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar SIA „Firma L4” un SIA „Konsorts” aicina 10. - 12.klašu skolēnus piedalīties Nacionālajā biznesa plānu konkursā.

“Konkurss ir kā turpinājums inovatīvas uzņēmējdarbības semināriem 10. līdz 12.klašu skolēniem, ekonomikas un komerczinību skolotājiem programmā „Skolēnu mācību uzņēmumi”, kas plānoti visos Latvijas reģionos. Tajos skolēni iemācās ne tikai daudz ko interesantu par uzņēmējdarbību un inovācijām, bet arī gūst lielu motivāciju savas radošās idejas izmēģināt uzņēmējdarbībā - dibinot skolēnu mācību uzņēmumu vai iesaistoties uzņēmējdarbībā pēc skolas beigšanas,” stāsta SIA “Firma L4” Mācību centra vadītāja Nelda Elsiņa.

Skolēni idejas konkursam var iesniegt līdz 17.novembrim:  pievienojot norādi „Nacionālajam biznesa plānu konkursam”, dalībnieki elektroniski nosūta organizatoriem SIA „Firma L4” uz adresi “[email protected]”. Iesniegtos biznesa plānus vērtēs žūrija. 20 labāko biznesa plānu autori piedalīsies 2.kārtā un savus biznesa plānus prezentēs žūrijai 12.decembrī. Savukārt 19.decembrī notiks konkursa noslēguma pasākums, kur pieciem godalgotajiem finālistiem būs iespēja prezentēt savu biznesa plānu. Konkursa dalībniekiem paredzētas arī vērtīgas veicināšanas balvas. Pirmās vietas ieguvējs iegūst balvu 300 latu vērtībā, savukārt otrās līdz piektās vietas ieguvēji iegūst balvas 100 latu vērtībā.

Konkursa nolikums un biznesa plāna sagatave pieejama “www.liaa.gov.lv” un “www.L4.lv”.

Skolu ziņas