Bērnu un jauniešu centrā izstāde “Tu esi Latvija”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā kopš pagājušās nedēļas skatāma izstāde „Tu esi Latvija”. Tajā apkopotas fotogrāfijas, kas atspoguļo tāda paša nosaukuma pasākumu cikla laikā paveikto.

Pusotru gadu ilgais cikls „Tu esi Latvija” sevī ietvēris vairākas atsevišķas aktivitātes, starp kurām ir gan dziesmu un deju konkursi, gan skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, apkārtnes sakopšana, kā arī gatavošanās novembrī gaidāmajām Latvijas 90 gadu jubilejas svinībām un citi pasākumi. Alūksnes rajona izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Inga Meirāne atklāj, ka šīs izstādes tapšanā ar sevis piedāvātajiem materiāliem iesaistījusies lielākā daļa rajona izglītības iestāžu, pārstāvot Alsviķu, Annas, Gaujienas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Liepnas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Trapenes, Virešu, Zeltiņu un Ziemeru pagastus, kā arī pašu Alūksni.

Skolu ziņas