Būs konkurss „Zemes meita, Zemes dēls” Alūksnes novada mazpulcēniem

Piektdien, 8. aprīlī Alūksnes novada Māriņkalna tautas namā jau 11. reizi notiks Alūksnes novada mazpulku konkurss „Zemes meita, Zemes dēls”. Titulus „Zemes meita” un „Zemes dēls” iegūs mazpulcēni divās vecuma grupās – līdz 12 gadu vecumam un virs 12 gadu vecuma.

Katru gadu konkurss ir veltīts kādai tēmai un šogad tā būs mazpulku simbols – zaļā Laimas četrlapu āboliņa lapiņa, kas simbolizē labu sirdi, asu prātu, čaklas rokas un stipru veselību. Šādos četros blokos arī būs pārbaudījumi konkursa dalībniekiem," stāsta konkursa organizators, Ziemeru mazpulka vadītājs un Alūksnes novada mazpulku koordinators Jānis Bērtiņš.

Konkursa dalībniekiem būs divi mājas darbi - jāpagatavo sirsnīga dāvana tuvam cilvēkam un prezentēšanai konkursā - kāds veselīgs pārtikas produkts. Uz vietas mazpulcēniem būs jāparāda savs asais prāts, atbildot uz jautājumiem, kā arī praktiskā pārbaudījumā no dabas materiāliem jāizveido dekors.

Mazpulcēnus vērtēs žūrija. Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konkursā un tiks apbalvoti arī labākie katrā pārbaudījumu blokā.

Alūksnes novadā šobrīd ir jau četri mazpulki, jo Ziemeru un Strautiņu mazpulkiem pievienojušies arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpulks un Ilzenes pamatskolas mazpulks, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Skolu ziņas