Ciemojas Sniega cilvēks

Pagājušajā nedēļā Bejas pamatskolu apciemoja saldējuma ražotāja “Balbiino” jautrais Sniega cilvēks Yeti, lai sveiktu 3.un 8.klašu skolēnus par veiksmīgo dalību uzņēmuma rīkotajā radošo sniega figūru konkursā “Sniega cilvēks Yeti”.

Konkursā 3.klase (audzinātāja Lidija Stebere) ieguva 2.vietu, bet 8.klase (audzinātāja Ineta Pūpola) – 3.vietu. I.Pūpola stāsta, ka katra klase no sniega veidoja skulptūras. 3.klase - lāci, bet 8.klase – sniega cilvēku. Darbu fotogrāfijas nosūtīja konkursa organizatoriem, kas tās izvietoja arī savā interneta mājas lapā. “Sākotnēji viesošanās klātienē bija paredzēta tikai pie pirmo vietu ieguvējiem, bet mūsu veidotie darbi esot tik mīļi un jauki, ka apciemoja arī mūs,” viņa saka. Konkursam atsaucās 17 skolas no visas Latvijas.

Brauc ekskursijā
Bejas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ineta Pūpola uzsver, ka skolēni labprāt piedalās dažādos konkursos, skatēs, iegūstot arī daudz labu rezultātu. Nesen piedalījās „Rīgas maiznieka” rīkotajā veselības nedēļā un tagad gaida pārsteiguma dāvanas par piedalīšanos. Savukārt 3.klase iesaistījās Maizes akadēmijā, ko organizēja maizes ceptuve „Lāči”. Skolēni veidoja mājas darbu – prezentāciju par rudzu maizi un brauca ekskursijā uz maizes ceptuvi. „Ļoti vērtīga bija ekskursija pa cehu, kā noslēgumā klases kolektīvam bija jāizcep savs maizes kukulītis. Pēc tam ekskursiju turpinājām „Rīgas piena kombinātā”. Īpaši lielu sajūsmu viņi izrāda par ekskursijām, kur var paši līdzdarboties dažādās aktivitātēs,” stāsta L.Stebere.
Bejas pamatskolā nu jau par tradīciju kļuvis pasākums „Nakts tusiņš”, kas starp skolēniem ir viens no iemīļotākajiem pasākumiem. „Katru gadu to veltām noteiktai tēmai. Šā gada tēma būs saistīta ar joku dienu 1.aprīli, bet aktivitāšu scenāriju vēl veidojam. Pasākuma norise un skolēnu dalība tajā tiek stingri saskaņota ar vecākiem, jo arī nakti bērni pavada skolā,” saka L.Stebere.

Piedalās olimpiādēs
Skolēni ir iesaistījušies arī Alūk­snes novada konkursā „Radi drošu vidi pats!”, kas noslēgsies maijā Jauniešu dienu laikā. Bejas skolā ir izveidotas divas komandas, to dalībniekiem katru mēnesi notiek dažādas nodarbības, piemēram, par ugunsdrošību, neatliekamo medicīnisko palīdzību un citu. Paralēli jāveic arī mājasdarbs, veidojot prezentāciju par drošu vidi, iesaistot pēc iespējas vairāk dalībnieku un iegūtās zināšanas jānodod vienaudžiem. Skolotājas atzīst, ka šis ir viens no sarežģītākajiem konkursiem.

Sākumskolas klasēs šogad rīkoja skolas mēroga olimpiādes – 1.un 2.klasei matemātikā, 3.un 4.klasei – latviešu valodā. No katras klases tajās piedalījās trīs vai četri skolēni, kam ir labākās atzīmes šajos mācību priekšmetos. Šonedēļ labākie piedalīsies Alūksnes novada olimpiādē latviešu valodā un matemātikā. I.Pūpola norāda, ka pērn Bejas pamatskolas skolēni uzvarēja novada matemātikas konkursā „Matemātika – visu zinātņu karaliene”, tāpēc šopavasar skolēnu brīvdienu laikā Bejas skola pie sevis pulcinās 6.līdz 9.klašu matemātiķus no visa novada šādā pat konkursā. Savukārt 4.-8.klašu skolēni pašlaik izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kam prezentācijas paredzētas pēc skolēnu brīvdienām. Arī šopavasar skolā notiks mācību priekšmetu nedēļa, katru dienu veltot kādam mācību priekšmetam. 17.martā arī bejenieši dosies uz Alūksnes novada jauno talantu konkursu, savukārt 18.martā Bejas skolas ansamblis „Elēģija” (vadītāja Inese Krūmiņa) dosies uz reģiona konkursu „Balsis” Madonā.

Vairāk foto šeit .

Skolu ziņas