Gaujienā sāksies nometne

Biedrības „Sv. Jāņa Palīdzība” jauniešu iniciatīvas centrs no 11. līdz 17.augustam organizē bezmaksas bērnu un jauniešu nometni „Es pasaulē”. Nometne risināsies Alūksnes rajonā Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā un apvienos 45 bērnus un jauniešus no Rīgas un Gaujienas pagasta.

Biedrības jauniešu iniciatīvas centra vadītājs Māris Sirmulis informē, ka nometnes mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem un no sociālā riska ģimenēm vecumā no 8 līdz 21 gadiem. Organizējot nometni šīs mērķa grupas jauniešiem, nometnes programmā esam iekļāvuši aktivitātes, ar kuru palīdzību atraisīt bērnos prieku, mīlestību, sirsnību u.c. citas dzīvē svarīgas sociālās pamatprasmes.

Skolu ziņas