Godina 18 rajona jauniešus

Lāčplēša dienas noskaņā Alūksnes bērnu un jauniešu centrs kopā ar rajona izglītības pārvaldi godināja jauniešu konkursa “Es sabiedrībai un Latvijai” laureātus. Pozitīvi domājoši, gatavi uzņemties atbildību, labi organizatori, radoši, iniciatīvas bagāti, cilvēki uz kuriem var paļauties - tie ir vārdi ar kuriem tiek raksturoti 18 darbīgi jaunieši no visa rajona.

Goda atzinību saņēma E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieces Arita Bērziņa, Dace Marķitāne, Monta Mūrniece, Elīna Aizupe no Bejas pamatskolas, Darja Možarova no Pededzes pamatskolas, Kristaps Rozenbergs no Annas pamatskolas, Dita Lārmane no O.Vācieša Gaujienas vidusskolas, Jānis Lielmanis no Liepnas vidusskolas, Arnis Palms un Sintija Ilsjāne no Alūksnes vidusskolas, Edija Banka no Jaunannas pamatskolas, Liene Volcīte no Jaunlaicenes pamatskolas, Mārtiņš Mihailovs, kas nu jau absolvējis Malienas pamatskolu. Tāpat arī Alūksnes bērnu un jauniešu centrs nominācijai virzīja Zani Apsīti, jauniešu klubs “The Others” - Ilzi Zvejnieci un Valtu Čibalu, Ziemeru 29.mazpulks - Lolitu Hercogu. Visi jaunieši parakstījās īpašā goda grāmatā, saņēma atzinības rakstus, kā arī ziedus no saviem skolas biedriem, skolotājiem, atbalstītājiem.

Ar darbiem nelielas

Zane Apsīte pēc balvas saņemšanas atzina, ka tas esot bijis negaidīti, tomēr patīkami. “Tagad ir stimuls darīt vēl vairāk un vēl labāk. Gribas aktivitātēs iesaistīt vairāk arī citus cilvēkus. Jauniešiem gribu novēlēt nebaidīties, uzdrīkstēties un sekot sapņiem. Ikviena ideja rod savu piepildījumu, ja tikai paši tai ticam,” saka jauniete un valstij kopumā vēl nepazaudēt kopības sajūtu, kopīgo spēku. Arī Dita Lārmane jūtas priecīga par balvu. “Konkurss liek virzītie uz priekšu pašiem un mudina arī pārējos. Ja es spētu ko Latvijā mainīt, tad gribētu izdarīt tā, lai tauta būtu smaidīgāka, priecīgāka, atvērtāka,” saka Dita. Arnis Palms atklāj, ka neesot nemaz gribējis nākt uz godināšanas pasākumu, viņš ar saviem darbiem nemēdz lielīties. “Jā, es daru, bet zinu, ka varētu vēl vairāk un labāk. Tagad tas ir stimuls,” pauž Arnis.

Spēka avots – jaunieši

“Šī konkursa moto varētu būt - pilniem malkiem dzert dzīvi. Kad tad vēl ja ne tagad. Patiesību sakot ir pilnīgi vienalga, kur jūs izlemsiet pilnveidot, ko šodien esat sākuši. Tas tikpat labi var notikt kaut kur ārpus mūsu valsts. Bet ir jābūt tik gudriem, lai prastu atrast savu vietu, kur savas spējas attīstīt vislabāk. Un būt tik mīlošiem, lai ieguvumus atnestu šeit – vietai, kur esat dzimuši. Lai izdodas un palieciet vienmēr tika pozitīvi domājoši, atsaucīgi,” svētku brīdī teica Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe. Alūksnes bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe atzina, ka šajā nestabilajā, nezināmajā un baiļu pilnajā laikā viņa spēku gūst tieši no jauniešiem. “Mani priecē tas, ka šie jaunieši ļoti skaidri saprot kā mēs dzīvojam, kas ir mūsu trūkumi un ko mums vajadzētu darīt. Mani uzmundrina viņu optimisms un gaišais skatījums uz nākotni,” saka E.Aizupe.

Skolu ziņas