Ir starp “Nākamajiem 90”

17.novembrī trīs Alūksnes rajona jaunietes dosies uz Rīgu un būs starp tiem 90 jauniešiem, kas simboliski no jauna proklamēs Latviju. Konkursam “Nākamie 90” pieteicās pāri pār 500 jauniešiem, bet no Alūksnes rajona izvēlētas tika Arita Bērziņa, Ilva Kļaviņa un Sabīne Ģērmane.

Konkursa dalībniece Sabīne Ģērmane no Gaujienas stāsta, ka konkursā viņu pamudinājusi piedalīties vēstures skolotāja Līga Bukovska. “Tieši skolotāja bija tā persona, kas rakstīja šim konkursam par mani, kā arī par to, kāpēc tieši man būtu jābūt vienai no „Nākamajiem 90”. Tā kā šis konkursa mērķis un ideja likās ļoti interesanta un neparasta, tad, protams, pieteicos startēt,” stāsta viņa. Meitene arī atzīst, ka dalība konkursā viņai ir svarīga “Tā ir kā atbilde tam, ka tas, ko esmu darījusi iepriekš un tas tiek novērtēts. Tomēr vairāk to uztveru kā pagodinājumu būt starp šiem 90 skolēniem,jo konkurence bija liela,” saka Sabīne.

Jāapzinās ne tikai labais, bet arī negatīvais
Sabīne sevi uzskata par Latvijas patrioti. “Domāju, ka patriots ir cilvēks, kas ir par valsti, kurā dzīvo, bet arī apzinās tās mīnusus un lietas, kas būtu vēl labojamas. Mani saista Latvijas vēsture, patīk mūsu kultūra un tradīcijas, tāpēc sevi varu saukt par patrioti,” saka viņa. Sabīne ir aktīva jauniete un labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, piemēram, šobrīd ir uzņēmusies skolas prezidentes pienākumus. Sabīne ir muzikāla, viņa ne vien klausās mūziku, bet rada arī to pati – spēlē klavieres un šobrīd mācās arī ģitārspēli. Sabīne arī atklāj, ka konkrētu nākotnes plānu jeb sapņu viņai nav. “Zinu, ka noteikti tālāk mācīšos augstskolā, bet kādu profesiju, vēl nezinu. Nav viegli izlemt, bet ceru līdz skolas beigām izdomāt. Patīk dažādi priekšmeti, kā arī mūzika un māksla, tomēr daudzus no tiem vēlos atstāt tikai kā hobijus, nevis saistīt ar tiem savu nākotnes darbu,” saka jauniete.

Katram jādara tas, kas patīk
Sabīne neslēpj, ka vēlētos doties dzīvot uz Rīgu. “ Ir saprotams, ka Gaujiena, līdzīgi kā daļa citu mazu pilsētu, nespēj dot tās iespējas, ko tagad vēlas vairums jauniešu,” saka meitene. Tomēr Gaujiena Sabīnei ir mīļa vieta. “Šeit ir skaista daba, laba tūrisma vieta. Man patīk Gauja. Gaujienā ir aktīvi cilvēki. Šeit ir daudz cilvēku, kas vēlas kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot un tas man patīk. Uzskatu, ka ir svarīgi, lai katrs izdarītu to, kas ir viņa pienākumos, nepatīk, ka cilvēki ir vienaldzīgi pret apkārt notiekošo,” saka Sabīne.

Latvijai Sabīne novēlēt saglabāt savas vērtības, tikt pāri grūtajam ekonomiskajam posmam, pilnveidot demokrātijas principus. “Cilvēkiem novēlētu izbaudīt šo Latvijas jubilejas dienu, kas ir svētki mums visiem. Šajā dienā novēlu, lai katrs spētu nesūdzēties par to, kas nav pareizi, vai par to, cik slikti mēs dzīvojam, bet domāt par tām lietām, kas mūs atšķir, par to, ko pozitīvu esam darījuši. Manuprāt, šādu lietu un darbu nav maz. Nākotnē cilvēkiem novēlu daudz aktīvāk paust savu viedokli par valstī lemtajiem lēmumiem,” vēl jauniete.

Skolu ziņas