Jauns skanējums 1

Pagājušā gada izskaņā no e-pasta uz e-pastu ceļoja vēstule ar nosaukumu „Lūgums palīdzēt!”. Tās tekstu bija sagatavojis Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktors Jānis Ločs. Vēstulē viņš iepazīstināja ar jauniešu mūzikas grupu „Mistika”, kas darbojas skolas paspārnē un kurā apvienojušies skolas audzēkņi.

Jaunieši bija sagatavojuši projektu par mūzikas instrumentu iegādi, kas tika iesniegts labdarības projektā „Labie darbi”. Tiesa, finansējuma saņēmējus šoreiz nenoteica konkursa žūrija, bet gan balsojums, kurā piedalīties varēja jebkurš. Lai atbalstītu jauniešus un sniegtu iespēju attīstīties, ne viens vien pēc vēstules izlasīšanas nobalsoja par iesniegto projektu un pārsūtīja vēstuli tālāk. Ar laiku atbalstītāju kļuva tik daudz, ka dažkārt gadījās saņemt vairākas vēstules ar identisku tekstu. Neilgi pirms Ziemassvētkiem jaunieši saņēma sen gaidīto ziņu: viņu iesniegtais projekts guvis vienu no lielākajiem balsojumiem, līdz ar to tam tiks piešķirts nepieciešamais finansējums.

Mainās cilvēku attieksme

Kopš tā brīža pagājis vairāk nekā mēnesis, taču jaunieši joprojām ir entuziasma pilni. „Kad tuvojās balsojuma noslēgums, māca šaubas, vai spēsim iegūt projekta īstenošanai nepieciešamo atbalstu. Tagad redzam, ka visu var – atliek tikai darīt,” gūtajos iespaidos dalās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 9.klases skolnieks un grupas dalībnieks Emīls Brants, kura vadībā projekts iesniegts. Viņa teiktajam pievienojas arī pārējie grupas dalībnieki: Dana Drubiņa (10.klase), Kaspars Ratseps, Roberts Kaktiņš un Ēriks Liepiņš no 12.klases, kā arī Santa Emanuela Kupča, kas šobrīd mācās Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā.
Grupa dibināta uz skolas 70 gadu jubileju, kas tika atzīmēta 2009.gadā. Tā kā septiņdesmitajos gados Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā jau darbojās mūzikas kolektīvs, jaunieši pedagogu Sandras Oto, Gunta Brutāna un J.Loča vadībā nolēma sagādāt pārsteigumu skolas absolventiem, izveidojot tāda paša nosaukuma un sastāva grupu. Vienīgā atšķirība, ka šoreiz tajā apvienojās pašreizējie skolas audzēkņi.

Pēc jubilejas grupa nolēma turpināt darbību, galvenokārt, koncertējot skolas pasākumos un piedaloties vietējos notikumos. Tiesa, tikai pēc dalības projektu konkursā jaunieši guvuši ne tikai atpazīstamību, bet vienlaikus radījuši nopietnāku attieksmi pret sevi. „Agrāk cilvēku attieksme bija tāda - lai jau viņi tur spēlē paši savā nodabā, bet tagad gandrīz visi, kas balsoja par mums, prasa un gaida, kad būs nākamais koncerts, kurā varēs mūs dzirdēt spēlējam. Cilvēki grib, lai mēs turpinātu,” atzīst K.Ratseps. D.Drubiņa un Ē.Liepiņš piebilst, ka konkursā piedzīvotais atbalsts devis jaunu stimulu un motivāciju darboties.

Sniegs pateicības koncertus

Līdz ar mūzikas instrumentu iegādi mainījušās mēģinājumu un koncertēšanas iespējas. Iepriekš tika izmantoti Apes tautas namā pieejamie instrumenti, ko nācās dalīt ar citiem kolektīviem, bet nu jauniešiem ir pašiem savi. Tie atšķiras arī kvalitātes ziņā, ļaujot radīt labāku skanējumu. E.Brants norāda, ka šajā ziņā ļoti pretimnākoša ir skolas vadība: kaut gan instrumenti tiek glabāti skolas telpās, jaunieši jebkurā laikā var tikt tiem klāt un izmantot skolas telpas mēģinājumiem. Tāpat netiek liegts padoms no pedagogu puses, kas palīdz sagatavot koncertiem nepieciešamo repertuāru.

Vairums repertuāra dziesmu ir tādas, kurām skanot jaunieši „var iztrakoties”. Roka iemēģināta arī pašiem savu dziesmu komponēšanā, taču pagaidām koncertprogramma tiek balstīta uz jau pārbaudītām vērtībām. Tuvākajā laikā tās varēs dzirdēt Alsviķu profesionālajā skolā un Gaujienas speciālajā internātpamatskolā. E.Brants atklāj, ka šo skolu audzēkņi bijuši vieni no aktīvākajiem atbalstītājiem, tāpēc koncerti uzskatāmi par sava veida pateicību. Par tālākajiem plāniem grupa vēl neņemas spriest, taču padomā esot ne tikai koncerti, bet arī dalība konkursos. „Nekas nenotiek tāpat vien. Tagad esam sapratuši, cik svarīgi ir pašiem kaut ko darīt un cīnīties par savu vietu, jo tikai tā var tikt uz priekšu,” secina D.Drubiņa.

Komentāri 1

grūpija

ceps un ūsa ir labākie,''mistikas dvēseles''

pirms 9 gadiem, 2011.01.26 16:37

Skolu ziņas