Māca būt iecietīgiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas veiktais pētījums liecina, ka puse bērnu skolā jūtas atstumti un uz skolu dodas nelabprāt, jo baidās no apsmiekla. Lai mazinātu bērnu ciešanas, ikvienai skolai šajā mācību gadā jāmudina bērniem būt iecietīgākiem. Ziemeru pamatskolā pirmās aktivitātes jau ir veiktas.

Ziemeru pamatskolas skolotāja Iluta Sustenberga stāsta, ka atstumtības mazināšanai visas klases skolēni kopā veidoja kompozīcijas tuvējā skolas zālienā. “Šādā veidā ikviens bērns var darboties un iesaistīties – zīmēt skices un nest vajadzīgos materiālus. Tā vienlaikus bija arī sociālo zinību stunda, jo mācījām strādāt komandā, krāsu mācību, dabas velšu mērķtiecīgu vākšanu un priecāties par savu darbu,” saka I.Sustenberga. Skolotāja arī novērojusi, ka bērni šajā aktivitātē iesaistījušies labprāt un darbiņu darījuši visi kopā draudzīgi.

Tāpat arī skolā rīkotas sportiskas aktivitātes “Jautrie starti”. Tajās visi skolas skolēni tika sadalīti vairākās komandās, tādējādi veicinot dažādu klašu skolēnu draudzību. “Uzdevumi nebija grūti, bet interesanti. Mācījām pielāgoties dažādām dzīves situācijām. Nebija obligāti jāpiedalās visos uzdevumos, bet kāds no astoņiem bija jāizvēlas katram,” saka skolotāja.

Skolu ziņas