Mācību gada sākums Alūksnes un Apes novada skolās

Ceturtdien, 1.septembrī, visās Alūksnes un Apes novadu izglītības iestādēs sāksies jaunais mācību gads.

Alūksnes novada skolās

Alūksnes novada vidusskolā – pulksten 11.00

Alūksnes pilsētas sākumskolā - pulksten 9.00 (1.klašu skolēniem pulcēšanās plkst. 8.45 klasēs)

Bejas pamatskolā – pulksten 9.00 tikšanās klasēs, 10.00 - svinīgais pasākums zālē

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā – pulksten 10.00

Ilzenes pamatskolā – pulksten 10.00 centrā „Dailes”

Jaunannas pamatskolā – pulksten 10 00

Jaunlaicenes pamatskolā - pulksten 9.30

Strautiņu pamatskola - pulksten 10.00

Liepnas internātpamatskolā - pulksten 13.30 (mācības no plkst.9.00)

Liepnas vidusskolā - pulksten 9.00

Malienas pamatskolā - pulksten 9.00

Mālupes pamatskolā – pulksten 9.00

Mārkalnes pamatskolā - pulksten 9.30

Pededzes pamatskolā – pulksten 9.00

Ziemeru pamatskolā - pulksten10.00

Alūksnes Mūzikas skolā – 1. septembrī 15.00 skolas pagalmā (lietus gadījumā - ceļu daļas zālē)

Alūksnes Mākslas skolā - 1. septembrī 13.30 (administratīvās ēkas lielajā zālē)

Jaunannas Mūzikas un mākslu skolā - 2. septembrī plkst. 14.00

''Ritma un Mākslas studija" – 5.septembrī pulksten 18.00

Apes novada skolās

Gaujienas speciālajā internātpamatskolā - pulksten 10.00

O.Vācieša Gaujienas vidusskola – pulksten 9.00

D.Ozoliņa Apes vidusskolā – pulksten 10.00

Trapenes pamatskolā – pulksten 10.00

Sikšņu pamatskolā – 9.00

Skolu ziņas