Mazpulcēni rāda paveikto 2

Rudens dabā un arī mazpulcēnu kalendārā ir ražas laiks — var spriest par aizvadītajā vasarā izaudzētajiem un novāktajiem dārzeņiem, par to, cik labi kuram veicies. Sestdien uz projektu forumu Māriņkalnā sabrauca mazpulcēni no četriem novadiem.

Šogad transporta izdevumu taupīšanos nolūkos visā Latvijā notika tikai desmit forumi. Forumā Māriņkalnā piedalījās četri Alūksnes novada mazpulki – Ilzenes, Strautiņu, Ziemeru un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpulki, kā arī Augšgaujas mazpulks no Apes novada, Galgauskas un Litenes mazpulki no Gulbenes novada un Liepupes mazpulks no Salacgrīvas novada.

Visi 53 mazpulcēni uz Māriņkalnu sabrauca ar mērķi prezentēt un nodot izvērtēšanai savus šogad realizētos projektus. Projektu izvērtēšana notika četrās grupās. Mazāko burkānu audzētāju projektu grupā “Ar burkāniem savā zemē” vislabāk veicās Kristiānai Žvartei no Galgauskas, Jānim Mantiņam no Liepupes un Leldei Melecei no Ilzenes, savukārt smagāko burkānu izdevies izaudzēt Elīnai Uvarovai. Viņas audzētais burkāns svēra 518 gramus. Lielāko mazpulcēnu burkānu audzētāju grupā “Burkāni atgriežas” labākie projekti Inesei Bērtiņai no Strautiņiem, Zanei Bokai no Ilzenes un Arnim Krastiņam no Liepupes. Arnim izdevies arī izaudzēt smagāko burkānu. Tas svēra 914 gramus.

Projektu konkursā “No čiekura līdz lietaskokam” vislabākais projekts Strautiņu mazpulka mazpulcēnēm – Alisei Kozilānei, Annikai Epnerei, Lāsmai Ludvigai un Ievai Krēsliņai. Ceturtajā projektu izvērtēšanas grupā vērtēti tika dažādi projektu īstenotāji – kā dzīvu radību, tā dārzeņu audzētāji. Par visveiksmīgākais projektu šajā grupā atzina Strautiņu mazpulka mazpulcēna Kārļa Ludviga truškopības projektu. Ne mazāk interesants bija arī Strautiņu mazpulcēnes Baibas Bērtiņas papagaiļu audzēšanas projekts un litenietes Zanes Patrīcijas Lāces gurķu projekts.

Šīs ir arī pirmais forums, kurā iedibina jaunu tradīciju – pateikšanos mazpulcēnu ģimenēm par atbalstu mazpulku kustībai.   Tā šoreiz Mazpulku padomes  pateicības saņēma sešas ģimenes – Pauloviču, Smelteru un Prinduļu ģimenes no Ziemeru pagasta, Bērtiņu ģimene no Alsviķu pagasta, Līdumnieku un Medņu ģimenes no Ilzenes pagasta. Dienu pirms foruma, piektdien, divi Ziemeru mazpulka mazpulcēni, Armands Paulovičs un  Dairis  Smelters, piedalījās Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” noslēguma pasākumā. Viņi un mazpulka vadītājs Jānis Bēriņš saņēma atzinības rakstus nominācijā "Rītdienas sējējs - mazpulka dalībnieks". Vecāki J.Bēriņam veltīja sirsnīgus pateicības vārdus par būtisko ieguldījumu bērnu izaugsmē. Teiktajam pievienojās visa zāle un veltīja J.Bērtiņam skaļus un nerimstošus aplausus.

Vairāk foto šeit .

Komentāri 2

Vairāk būtu tādu skolotāju kā Jānis Bērtiiņš. Paraugs visai Latvijai!Paldies!

pirms 9 gadiem, 2011.10.17 07:36

Skolu ziņas