Mudinās uzdrošināties un piedalīties

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) uzsācis īstenot projektu „Uzdrošinies un piedalies!”.

„Tā kā 2011.gada prioritātes ir Eiropas brīvprātīgā darba gads, projekts mudinās jauniešus labāk izprast un iesaistīties brīvprātīgajā darbā,” skaidro ABJC direktore un projekta vadītāja Eva Aizupe.

Pēc sarunām un diskusijām ar jauniešiem nonākts pie secinājuma, ka bieži viņi gribētu aktīvi iesaistīties, bet, lai to darītu, trūkst uzņēmības, drosmes, zināšanu, pieredzes vai atbalsta. Tāpat ne visi jaunieši iesaistīsies brīvprātīgajā darbā Eiropā, tomēr daudz var paveikt tepat uz vietas savā pilsētā vai pagastā.

Tā kā projekts paredz arī dažādu valstu pieredzes iepazīšanu visā Eiropā, tā laikā Alūksnē notiks jauniešu apmaiņas vizīte. Šī vizīte tiek organizēta sadarbībā ar Land Hadeln Lauvu klubu Vācijā. Ar šo klubu centram sadarbība izveidojusies pagājušajā gadā, kad, pateicoties Alūksnes Lauvu kluba iniciatīvai, 12 jauniešiem bija iespēja piedalīties nometnē Vācijā. Tagad vācu jaunieši ieradīsies Alūksnē, lai iepazītu tās pieredzi brīvprātīgā darba un labdarības jomā.

E.Aizupe informē, ka vācu jaunieši Alūksnē uzturēsies laikā no 9. līdz 15.augustam. Šajā laikā plānota tikšanās ar Eiropas brīvprātīgā darba veicēju no Spānijas, piedalīties kā brīvprātīgajiem bērnu nometnē, vadot sporta nodarbības, bet pēc tam stādot puķes pie Alūksnes pilsētas sākumskolas un pilsētas bērnudārziem. Vēl paredzēts uzfilmēt vairākus reklāmus rullīšus, kas jauniešiem saprotamā un interesantā veidā izskaidrotu, kas ir brīvprātīgais darbs un labdarība, kā arī informāciju apkopot bukletā.

Projekts tiek finansēts no Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas.

Skolu ziņas