Noslēdzies foto un videoklipu konkurss jauniešiem

Nākoš piektdien, 10.jūnijā, 13.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas foajē, Dārza ielā 11, atklās foto un videoklipu konkursa „Mans Alūksnes novads” izstādi un apbalvos konkursa uzvarētājus.

Jauni cilvēki vecumā līdz 30 gadiem tika aicināti iesniegt fotogrāfijas un videoklipus par Alūksnes novadu konkursam „Mans Alūksnes novads”, ko organizēja Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, Izglītības pārvaldi un tūrisma informācijas centru. Konkursā piedalījās seši dalībnieki no Alūksnes novada: trīs jaunieši bija iesnieguši darbus foto un tikpat daudzi videoklipu kategorijā, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Iesniegtos piedāvājumus izvērtēja komisija, kuras priekšsēdētāja bija Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe un komisijas locekļi – izglītības pārvaldes metodiķe Inga Meirāne, tūrisma informācijas speciāliste Ingūna Dovgāne, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka un Alūksnes novada jauniešu apvienības pārstāve Sanita Pāsa. Žūrijas komisijas darbā tika pieaicināts arī fotogrāfs un videooperators Einārs Gross.

Fotogrāfijas un videoklipi tika vērtēti pēc to mākslinieciskās vērtības, Alūksnes novada un/vai tā iedzīvotāju raksturojuma, jauniešu skatījuma savdabības. Izvērtējot iesniegtos darbus, žūrija fotogrāfiju kategorijā nolēma 1. vietu piešķirt Valtam Čibalam, 2. vietu – Robertam Ozoliņam, 3. vietu – Paulai Zariņai. Videoklipu kategorijā žūrija nolēma nepiešķirt pirmo vietu nevienam no dalībniekiem un uzvarētājam paredzēto balvu fondu sadalīt divu labāko videoklipu autoriem – Osvaldam Neideram un Anrijam Jarganam. Gan labāko fotogrāfiju, gan videoklipu autorus Alūksnes novada pašvaldība apbalvos ar naudas balvām.

"Aicinām apmeklēt foto izstādes atklāšanas pasākumu, jo tā laikā pēc skatītāju balsojuma tiks noteikta skatītāju simpātija. Pašvaldības sarūpētu balvu saņems gan kāds no balsotājiem, gan tas konkursa dalībnieks, kura darbs būs kļuvis par skatītāju simpātiju. Labākos no iesniegtajiem darbiem pašvaldība izmantos dažādiem Alūksnes novada prezentācijas materiāliem un pasākumiem, videoklipi būs skatāmi novada pašvaldības mājas," tā E.Aploka.

Skolu ziņas