Par klašu komplektu saglabāšanu

Alūksnes rajona padome nolēmusi saglabāt trīs patstāvīgus otro klašu komplektus Alūksnes sākumskolā un patstāvīgu komplektu vispārizglītojošajā 3.klasē Gaujienas speciālajā internātpamatskolā.

Izglītības pārvaldes metodiķe Vera Zučika informē, ka Alūksnes sākumskolā ir 60 skolēni, kuri mācās 2.klasē. Tāpēc ir izveidotas trīs klases. 30 bērni klasē nebūtu labākais variants, turklāt mācības jau ir uzsāktas, tāpēc nebūtu prātīgi kaut ko mainīt. Aprēķini liecina, ka finansējums pietiks līdz mācību gada beigām. Lai gan Gaujienā ir arī vidusskola, tomēr speciālās internātpamatskolas audzēkņi nevar tur mācīties, jo viņu spējas ir atšķirīgas.

Skolu ziņas