Piedāvā iespēju jauniešiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes 1

Alūksnes novada pašvaldība aicina pieteikties jauniešus Vidzemes plānošanas reģiona projekam „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos".

Projekta laikā notiks septiņu dienu treniņš - semināru cikls no aprīļa līdz augustam, kad katrā tikšanās reizē jaunieši kopā ar speciālistiem - treneriem padziļināti apgūs zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem ierobežojumiem. Alūksnes novada pašvaldība plāno nodrošināt divu jauniešu dalību projektā. Pieteikties var līdz 25.martam, sūtot motivācijas vēstuli Alūksnes novada pašvaldībai uz e-pastu [email protected] vai iesniedzot to Alūksnes novada pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē, 306. kabinetā.

Komentāri 1

Skolu ziņas