Rīko Ojāram Vācietim veltītu konkursu

Alūksnes pilsētas bibliotēka aicina 5.-12.klašu skolēnus piedalīties literāro darbu konkursā „Bez skaņas krīt lapas”, kas veltīts dzejnieka novadnieka Ojāra Vācieša 75. gadskārtai.

Konkursa mērķis ir veicināt Ojāra Vācieša piemiņas saglabāšanu un literārā jaunrades procesa attīstību, paaugstināt skolēnu un bibliotekāru zināšanas un aktivitāti, kā arī veidot iemaņas literāro darbu rakstīšanā, informē Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere. Viņa stāsta, ka konkursā var piedalīties ikviens rajona izglītības iestādes audzēknis, kas mācās kādā no 5. līdz 12.klasei. Darbi tiks vērtēti trīs klašu grupās: 5.-7., 8.-9. un 10.-12.klase. Konkursam adresētos dzejoļus varēs iesniegt Alūksnes pilsētas bibliotēkā laikā no 15.septembra līdz 15.oktobrim.

Darbu vērtēšanu veiks pārstāvji no organizatoru puses, pieaicinot žūrijas komisijā skolotājus un literātus. Konkursam iesniegtie darbi katrā dalībnieku grupā tiks vērtēti atsevišķi, kur labākie no tiem tiks publicēti rajona laikrakstos. Konkursa noslēguma pasākums un labāko autoru apbalvošana plānota 30.oktobrī. Vairāk par konkursa norisi un nosacījumiem var uzzināt, vēršoties Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā vai zvanot pa tālruni 64322196.

Skolu ziņas