Sadarbības līgumiem – maza atsaucība

Alūksnes novada pašvaldības piedāvāto iespēju slēgt sadarbības līgumus nevalstiskās organizācijas (NVO) izmanto kūtri. Dažas organizācijas izrādījušas interesi, taču reāli noslēgti tikai divi līgumi.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova informē, ka šobrīd sadarbības līgumi noslēgti ar Alūksnes un Apes novada fondu, kā arī Alūksnes NVO atbalsta centru. Tā kā sadarbības līgumu slēgšana nav obligāta, šīs iespējas izmantošana ir pašu NVO ziņā.

Jautāta par sadarbības līguma būtību, pašvaldības juriste Ilze Kalniņa norāda, ka tas saistīts ar iespējamo līdzfinansējuma piešķiršanu no pašvaldības puses, kā arī efektīvāku informācijas apriti pašvaldības un NVO starpā. „Reizēm ir izveidojušās situācijas, kad projekti dublējas: dažādas organizācijas vēlas piesaistīt finanšu līdzekļus vienam un tam pašam mērķim. Sadarbības līgumi paredzēti, lai pašvaldība pārzinātu, ko katrs dara. Bez tiem nevarēs lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu,” skaidro juriste.
Vienlaikus sadarbības līgumi paredzēti informācijas aprites uzlabošanai: pašvaldība varētu informēt NVO par tām svarīgām aktualitātēm, kā arī uzzināt no organizācijām jaunumus, ko būtu vērts ievietot pašvaldības mājas lapā. Sadarbības līgums nepieciešamas gadījumā ļaus izmantot pašvaldības intelektuālos resursus. Piemēram, ja NVO nepieciešama juridiska konsultācija, viņš var vērsties pie pašvaldības jurista.

Skolu ziņas