Skolēni pārsteidz redakciju

Šodien laikraksta “Alūksnes Ziņas” redakcijā viesojās Alūksnes vidusskolas 12.b klases skolēni kopā ar audzinātāju Initu Lāci.

Jaunieši redakcijas darbiniekiem bija sagatavojuši negaidītu Zvaigznes dienas pārsteigumu - dziedāja dziesmas, skandēja dzeju un teica laba vēlējumus. Paldies jauniešiem un viņu audzinātājai par mīļo svētku laika pārsteigumu!

Skolu ziņas