Skolēnus aicina zīmēt „Interneta zelta likumus”

Aicinot jaunākā vecuma skolēnus vizuāli attēlot ieteikumus drošai interneta lietošanai,  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar  Latvijas  Interneta asociācijas NetSafe Latvia Drošāka interneta centru izsludina bērnu zīmējumu konkursu „Interneta zelta likumi”.

Ar šī konkursa palīdzību VBTAI vēlas rosināt jaunākā skolas vecuma skolēnus pārdomāt droša interneta lietošanas priekšnoteikumus, rosinot viņus zīmējumu vai citā grafiskā formā attēlot apsvērumus un noteikumus, kas jāievēro, lai droši izmantotu interneta piedāvātās iespējas, informē Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Marika Kupče,Konkursā aicināts piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai speciālās izglītības iestādes 1. – 4. klašu skolēns.

Zīmējumus no 1. līdz 30. aprīlim VBTAI var sūtīt pa pastu uz adresi Ventspils ielā 53, Rīga, LV-1002 vai arī iesniegt personīgi.
 
Zīmējumus vērtēs klašu kategorijās. Plānots, ka labāko darbu apbalvošana notiks 2011. gada maijā. 

Skolu ziņas