Spēlēs spēli “Jaunie Rīgas sargi”

Pirmdien, 20.oktobrī, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas teritorijā norisināsies spēle jauniešiem “Jaunie Rīgas sargi”. Spēlei pieteicies salīdzinoši liels dalībnieku skaits – 18 komandas no visa rajona.

Spēles koordinatore mūsu rajonā Iveta Kovtuņeko stāsta, ka spēlei visā Latvijā pieteikušās 330 komandas un Alūksnē dalībnieki ir vieni no aktīvākajiem. Piemēram, no Balviem startēs vien sešas komandas, Gulbenes rajonā – astoņas, Valmierā – 15, bet Madonā 16. “Spēlei būs vairākas kārtas – sākumā tā norisinās rajona mērogā, pēc tam spēcīgākās komandas virzīs reģiona spēlēm, bet vēl pēc tam spēcīgākās komandas izvirzīs valsts mēroga spēlei un pēc tā sekos arī Eiropas līmeņa sacensības,” stāsta I.Kovtuņenko.

Komandām būs jāveic seši uzdevumi - pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos, pārvietošanās pēc kartes un kompasa jeb orientēšanās ABC, mītnes iekārtošana āra dzīves apstākļos, Latvijas Brīvības cīņu vēsture, ugunskura kurināšana, ūdens attīrīšana, ūdens uzvārīšana, ekipējuma komplektēšanas principi un sagatavošana līdzņemšanai. Vien jāpiebilst, ka pirms sacensībām apmēram divas stundas komandas tiks atbilstoši apmācītas un tikai tad zināšanas pielietos praksē.

I.Kovtuņeko arī ir pārliecināta, ka spēle ir ļoti nozīmīga un jaunieši no tās iegūs daudz. “Svarīgs ir tas tikšanās moments, kopā būšana, komandas gars un kopīgā cīņa,” saka I.Kovtuņenko. Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma apziņu.
Skolu ziņas